Astor Enerji | Transformatörler | YG/OG Anahtarlama Ürünleri | OG/AG Trafo Merkezleri

Halka Arz Bilgileri


İzahname - Değişiklik Metni
İzahname - Güncellenmiş Tam Metin
İzahname
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Ek-1 31.12.2019-2020-2021 ile 30.09.2022 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Ek-2 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Ek-3 Bağımsız Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı
Ek-4a Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ-2021.937
Ek-4b Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ.2021-938
Ek-4c Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ.2022-702
Ek-4d Gayrimenkul Değerleme Raporu Öİ.2022-703
Ek-4e Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Ek-5 Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi
Ek-6 Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı
Ek-7 Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu
Ek-8 Halka Arzdan Sonra Dolaşımdaki Pay Miktarının Artırılmamasına İlişkin Taahhütler ve Beyanlar
Ek-9 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Ek-10 BKP Sektör Raporu 2022'ye İlişkin Muvafakatname

 


Kapat