Astor A.Ş. | Transformatörler | OG Ekipmanları

KİMYA LABORATUVARI

Kimya Laboratuvarı

ISO / IEC 17025 standartlarına göre akredite olan Kimya laboratuvarımızda Uluslararası ve ulusal standart veya şartnamelere göre (IEC, IEEE, ASTM, TSE, TEİAŞ, TEDAŞ) göre izolasyon yağlarının deneylerive çözünmüş gaz analizi yapılmaktadır.

Numuneler numune alma prosedürüne göre yetkili personel tarafından alınır. Numune kontaminasyona ve çevresel koşullardan etkilenmeden alanında uzman ve yetkin personellerimiz tarafından deney işlemi gerçekleştirilir.

-İzolasyon yağı deneyleri ve

Çözünmüş gaz analizi

- Test / Deneyler sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve kontaminasyon oluşmaması için temiz ve hijyenik ortam

-Alanında uzman personeller

                                Kimya Laboratuvarı

 

 

 

TEST ADI

TEST METODU
(Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Görünüş Testi

TS EN 60296 Madde 6.6 IEC 60296 Madde 6.6

Çözünmüş Gaz Analizi

ASTM D3612 TS EN 60567 IEC 60567

Dielektrik Azalma Faktörü (tan δ ve güç faktörü) Tayini

ASTM D924 TS EN 60247 IEC 60247

Özdirenç Tayini

ASTM D1169 TS EN 60247 IEC 60247

Delinme Gerilimi Tayini

ASTM D1816 TS 3989 EN 60156 IEC 60156

Su Miktarı Tayini

ASTM D1533 TS EN 60814 IEC 60814

Asit Miktarı Tayini (Potansiyometrik Yöntem)

ASTM D664 TS EN 62021-1 IEC 62021-1

ASTM Renk Tayini

ASTM D1500 TS 1713 ISO 2049

DBPC Katkı Maddesi İçeriği Tayini (FT-IR Metodu)

ASTM D2668 TS EN 60666 IEC 60666

Ara Yüzey Gerilimi Tayini

ASTM D971

Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini

ASTM D4052 TS EN ISO 12185

Kinematik Viskozite Tayini

ASTM D445 TS 1451 EN ISO 3104

Parlama Noktası (Cleveland Açık Kap) Tayini

ASTM D92 TS EN ISO 2592

Anilin Noktası Tayini

ASTM D611 TS 1615 ISO 2977

Akma Noktası Tayini

ASTM D97 ASTM D5950 TS 1233 ISO 3016

Kapat