Astor A.Ş. | Transformatörler | OG Ekipmanları

HVL-1 ve HVL-2 LABORATUVARLARI

HVL-1 ve HVL-2 LABORATUVARLARI

Her iki laboratuvarımızda ayrı ayrı 500MVA 400kVtest ölçüm kapasitesiyle test yapılabilmekte ve aynı zamanda paralel çalışarak 1000MVA 800kV kapasitesine ulaşarak test işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Test faaliyeti sırasında numunenin elektromanyetik dalgalardan, ses ve çevresel koşullardan etkilenmemesi amacıyla test alanı tamamen faraday kafesiyle kapatılmıştır.

Test alanının yerleri izolasyon sağlamak, kimyasal maddelere karşı direncinin yüksek olması, sürtünmeye aşınmaya, korozif ortama dayanıklı olması, yüzeyinin kir tutmaması, kolay temizlenebilmesi ve ayrıca test numunelerini getiren yastığın rahat hareket edebilmesi amacıyla epoksi reçineyle kaplanmıştır.

HVL-1 ve HVL-2 Test Alanları

 

- 750kV 4,5 A Seri Rezonans sistemi (HVL2 ile ortak)

-2200kV HIGHVOLT marka
Yıldırım darbe jeneratörü
(HVL-2 ile ortak)

-3MVA gücünde 50Hz-200Hz aralığında Konvertör sistemi

-5MVA gerilim düzenleyici transformatör

-200kV 4000A HIGHVOLT Marka
 hassas 3 faz ölçüm sistemi

-2200 m² alanında 24 metre yüksekliğinde test alanı
(HVL-2 ile ortak)

  HVL-1 Laboratuvarı

 

- 750kV 4,5 A Seri Rezonans sistemi (HVL1 ile ortak)

-2200kV HIGHVOLT marka
Yıldırım darbe jeneratörü
(HVL-1 ile ortak)

-3MVA gücünde 50Hz-200Hz aralığında Konvertör sistemi

-5MVA gerilim düzenleyici transformatör

-200kV 4000A HIGHVOLT Marka
 hassas 3 faz ölçüm sistemi

-2200 m² alanında 24 metre yüksekliğinde test alanı
(HVL-1 ile ortak)

 

        HVL-2 Laboratuvarı

 

TEST ADI

TEST METODU
(Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Sargı Direncinin Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.2
lEC 60076-1 Madde 11.2
lEEE Std. C57.12.90 Madde 5
TS EN 60076-11 Madde 14.2.1
lEC 60076-11 Madde 14.2.1

Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.3

lEC 60076-1 Madde 11.3

lEEE Std. C57.12.90 Madde 6 – 7

TS EN 60076-11 Madde 14.2.2

lEC 60076-11 Madde 14.2.2

Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.4

lEC 60076-1 Madde 11.4

lEEE Std. C57.12.90 Madde 9

TS EN 60076-11 Madde 14.2.3

lEC 60076-11 Madde 14.2.3

Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.5

lEC 60076-1 Madde 11.5

lEEE Std. C57.12.90 Madde 8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.4

lEC 60076-11 Madde 14.2.4

Uygulanan Gerilim Testi (AV)

TS EN 60076-3 Madde 10

lEC 60076-3 Madde 10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 10.6

TS EN 60076-11 Madde 14.2.5

lEC 60076-11 Madde 14.2.5

Endüklenen Gerilim Testi (IVW ve IVPD)

TS EN 60076-3 Madde 11

lEC 60076-3 Madde 11

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.7

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.6

lEC 60076-11 Madde 14.2.6

Ses Seviyesinin Belirlenmesi

TS EN 60076-10

lEC 60076-10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.4.2

lEC 60076-11 Madde 14.4.2

Yalıtım Direnci Ölçümü

IEEE Std C57.12.90 Madde 10.11

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.h

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.h

Üç Fazlı Transformatörlerde Sıfır Bileşen Empedansının / Empedanslarının Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.6

lEC 60076-1 Madde 11.6

IEEE Std. C57.12.90 Madde 9.5

Yalıtımın Güç Faktörü Ölçümü Deneyi

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.10

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.d

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.d

Sıcaklık Artış Deneyi

TS EN 60076-2 lEC 60076-2

TS EN 60076-11 Madde 14.3.2

lEC 60076-11 Madde 14.3.2

Kısmi Boşalmanın Ölçülmesi

TS EN 60076-3 11.3

lEC 60076-3 11.3

TS EN 60076-11 Madde 14.2.7

IEC 60076-11 Madde 14.2.7

IEEE Std. C57. 2.90 Madde 10.9

Yıldırım Darbe Deneyleri

IEC 60076-3 Madde 13

TS EN 60076-3 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.3.1

IEC 60076-11 Madde 14.3.1

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.3

Boştaki Akımın Harmoniklerinin Ölçülmesi

TS 267 EN 60076-1:1998 Madde 10.6 (İptal Standart)

IEC 60076-1:2000 Madde 10.6 (İptal Standart)

Yükte Kademe Değiştiriciler Üzerindeki Deneyler - Çalışma Deneyi

TS EN 60076-1 Madde 11.7

IEC 60076-1 Madde 11.7

Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Basınç Altında Sızıntı Deneyi (Sızdırmazlık Deneyi)

TS EN 60076-1 Madde 11.8

IEC 60076-1 Madde 11.8

Hat Bağlantı Ucu a.a. Gerilim Dayanım Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 12

IEC 60076-3 Madde 12

Frekans Tepkisinin Ölçümü

TS EN 60076-18 IEC 60076-18

Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.12

IEC 60076-1 Madde 11.12

Anahtarlama Darbe Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 14

IEC 60076-3 Madde 14

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.2

Kazan Ömür Deneyi

TS EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

TS EN 50588-1 EN 50588-1

Kaplama (Boya) Kalınlıklarının Ölçülmesi

TS EN ISO 2178

EN ISO 2178

TS EN ISO 2808

EN ISO 2808

Kapat