PROSES KALİTE KONTROL | Astor A.Ş.

PROSES KALİTE KONTROL

Üretimimizde her adım, işinde uzman kadromuz ile ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Tespit edilen uygunsuzluklar firmamız bünyesinde, Uygunsuzluk Yönetimi kapsamında ele alınmakta ve düzeltici faaliyetler uygulanmaktadır.

Düzenli olarak veri analizleri yapılmakta ve belirli yöntemler (Hata Türleri ve Etkileri Analizi-FMEA, Ishikawa Diyagramı vs.) kullanılarak uygunsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik Kök/Neden Analizi çalışmaları yürütülmektedir.

Hammadde aşamasından nihai ürün oluşumuna kadar geçen süreçte izlenebilirlik sağlanmaktadır. Müşteri taleplerine göre ürün kabullerinden önce izlenebilirlik kayıtlarının bir kopyası müşteri ile paylaşılmaktadır.

‘’Kalite kontrol herkesin işidir.’’

        Armand V. Felgenbaum

Kapat