ISO 50001:2018 | Astor A.Ş.

ISO 50001:2018

ENERJİ POLİTİKAMIZ

 

ASTOR Enerji A.Ş. GES faaliyetlerinde; TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun olarak Enerjinin etkin verimli ve sürdürülebilir iyileştirmeler altında üretiminin gerçekleştirilmesini güvence altına almayı;

Bu doğrultuda;

  • Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
  • Birim üretim başına enerji girdilerimizi optimize etmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmeyi,
  • Enerji kullanımında verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi, ürün ekipman satın alınmasında ve kuruluş hedef ve amaçlarına ulaşılması konularında gerekli tüm Enerji, belge ve kaynakları sağlayarak aktif rol oynamayı, Enerji Yönetim Sistemi Politikası Olarak belirlemiştir.
Kapat