ISO 27001:2017 | Astor A.Ş.

ISO 27001:2017

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

ASTOR Enerji A. Ş. faaliyetlerinde; TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak bilginin bütünlük, erişebilirlik ve gizlilik değerlerini dikkate alarak, çalışanlarının ve diğer tarafların bilgilerine hassasiyetle yaklaşmayı ve sistematik bir çalışma yapısı içerisinde bilgi varlıklarının güvenliğini güvence altına almayı; Bu doğrultuda; 

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ASTOR Enerji A. Ş. nın bilgi varlıklarını korumayı,
  • İş süreçlerinin gerektiği şekilde istenen bilgiye erişebilirliği sürekli sağlamayı yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı,
  • Elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamlarda tutulan verilerin kritiklik düzeyine uygun olarak güvenliğini sağlamayı.
  • Çalışanların Bilgi Güvenliği konusunda farkındalığını sürekli artırmayı,
  • Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamayı.
  • Bilgi Güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Olarak belirlemiştir.

Kapat