İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Astor A.Ş.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İSG ANLAYIŞIMIZ;

ASTOR A.Ş. olarak iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde benimsemiş olduğumuz anlayış, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir.

Bu doğrultuda firmamızda;

-Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve dışarıda çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek amacıyla yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak,

-Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak, sağlık ve güvenlik risklerini minimum düzeye indirmek,

-Eğitim faaliyetleri düzenlenerek çalışanlarımızın ve ilgili taraflarımızın, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için çalışmalar yürütülmektedir.

 


Fotoğraflar

Kapat