ÇEVRE | Astor A.Ş.

ÇEVRE

ÇEVREYE OLAN DUYARLILIĞIMIZ;

ASTOR A.Ş. olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için tüm çalışanlarını bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktayız.

ASTOR A.Ş.’nin çevre anlayışını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

-Üretim aşamasında ortaya çıkabilecek atıkları önlemek ve ortaya çıkan atıkların maksimum düzeyde geri kazanımını sağlamak,

-Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek,

-Çevresel faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yürütmek,

-Enerji tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmek,

-Sivil toplum kuruluşlarının çevre ile ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak.

Kapat