KALİTE | Astor A.Ş.

KALİTE

ASTOR A.Ş. olarak vizyonumuz doğrultusunda; gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, güvenilir ürünleri geliştirmekte, üretmekte ve satış sonrası hizmet vermekteyiz.

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, enerji sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Tedarikçilerimiz, performans arttırma amaçlı, uygunsuzluğun indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Tedarikçiler, malzeme şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, ASTOR A.Ş. beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek, kalite hedeflerine sahip olmalıdır.

Tedarikçiler sürekli iyileştirmeyi sağlayan yönetim gözden geçirme sürecine de sahip olmalıdır. Bu gözden geçirmeler, tüm süreç performansını izlemeye yönelik faaliyet çıktılarını kapsamalıdır.

Tedarikçi, bütün faaliyetlerini, bu faaliyetlerinde ve sistemin bütünündeki değişkenliği en aza indirecek şekilde planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve  gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

Aşağıdaki belgelerin incelenmesi, tedarikçinin yukarıdaki beklentileri karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi edinebilmesine olanak sağlamaktadır:

•    İç ve dış tetkik sonuçları 
•    Ürün kalitesi üzerinde etkisi olan süreçlerin kritik izleme göstergelerine ait hedefler, performans sonuçları ve gözden geçirme kayıtları 
•    Müşteri geri besleme kayıtları (müşteri iade oranı, müşteri şikayetleri, vb.) 
•    Sahip olunan ürün standartları belgeleri
•    ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, vb. yönetim standartları sertifikalarına sahip olması 
•    Kalite maliyetinin sistematik bir yapı tarafından raporlanmakta ve yönetilmekte olması (Sistem, periyodik raporlar verebilmeli, hedeflere yön vermeli, yönetim kararlarında etki yaratmalı, iyileştirme projelerine kaynak olmalıdır.) 
•    Kalite sisteminin uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacak yetki ve sorumluluğa sahip olması 

Bu çalışmalarla ürün kalitesinin üretimde yakalanması, maliyetlerin düşürülmesi ve böylece rekabetin giderek sertleştiği küresel pazarlarda rekabet gücünün artırılması amaçlanırken, firma içinde kalite kültürünün kalite sistemleri ile gelişerek sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

‘’KALİTE hiçbir zaman sona ermeyecek bir seyahattir.’’

                                                                          Tom Peters

 

Kapat