Astor Enerji | Transformatörler | YG/OG Anahtarlama Ürünleri | OG/AG Trafo Merkezleri

ARGE/TEST

Ar-Ge çalışmalarına 2006 yılında başlayan firmamız, TÜBİTAK destekli ilk projesine 2009 yılında başlayarak Ar-Ge çalışmalarını sistematik bir biçimde devam etmiştir. 2016 yılında Ar-Ge merkezi belgesi alan ASTOR, “Ar-Ge Merkezli Büyüme” stratejisi kapsamında tüm çalışmalarının merkezine Ar-Ge’yi yerleştirerek çok önemli bir gelişme kaydetmiştir.

Bu kapsamda;

TÜBİTAK destekli 17 adet başarı ile tamamlanan,

TÜBİTAK destek başvurusu yapılan 3 adet hakem aşamasında olan,

Ar-Ge Merkezi kapsamında 12 adet başarı ile tamamlanan,

Ar-Ge Merkezi kapsamında 10 adet devam eden Ar-Ge projesi ile firmamız çalışmalarında devam etmektedir.

TUBİTAK destek programları kapsamında 1501, 1505 ve 1601 programlarını başarı ile tamamlayan firmamız, diğer destek programları konusunda çalışmalarını çeşitlendirmeyi hedeflemiştir.

Kullandığı çizim, analiz ve firmamıza ait özgün hesaplama programları ile Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen prototip ürünlerin sertifikasyonları tamamlanarak imalat süreçlerine dahil edilmektedir.

Ar-Ge merkezi kapsamında 47 Ar-Ge Araştırmacı, 13 Ar-Ge Teknisyen ve 6 Ar-Ge Destek Personeli ile toplamda 66 personel bulunan ASTOR, özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik ederek konusunda yetkin personel altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Temel bilimler alanında gelişmelerin öneminin bilinciyle kimya bölümü mezunu personelin yüksek lisans yapması teşvik edilerek Ar-Ge merkezi çalışmaları devam etmektedir. 

Cigre gibi önemli uluslararası üyelikleri ile teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden firmamız, yayın, bildiri ve sempozyumlara katılım sağlayarak bilgi birikimini geliştirmektedir. 

Patent ve faydalı model başvuruları ile fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda önemli çalışmalar yapılarak bu konuda Ar-Ge merkezi personeli teşvik edilmektedir.

ASTOR Ar-Ge Merkezi, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ülkemizin çok önemli üniversiteleri ve üniversite öğretim üyeleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

ASO 54.Yıl Ödülleri kapsamında “2017 yılı Ar-Ge Merkezi” ödülünü Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan ASTOR, 2018 yılı için Ar-Ge merkezi hedeflerini yükseltmiştir.

Akreditasyon ve Kalite

Laboratuvarımız 2013 yılında ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş ve ISO/IEC 17025 kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirerek yönetilmektedir.

ISO 14001 standardına göre Laboratuvarımız çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yönetilmekte ve laboratuvarımız içerisinde kullanılan bilgi yönetim sisteminin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ISO 27001 standardına göre yönetilmektedir.

Kalite politikamız;

  • Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu test ve deneyleri yetkin olarakyerine getirmek,
  • Test ve Deney faaliyetlerimizde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan güncel standart metotların kullanımı ile güvenilir sonuçlar elde etmek,
  • Doğruluk, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uymak,
  • Laboratuvar kalite yönetim sistemimizi olumsuz etkileyecek, güveni azaltacak riskleri sürekli olarak değerlendirerek ortadan kaldırma ya da risk seviyelerini azaltma çalışmaları yapmak,
  • Kalite yönetim sistemi ve teknik konularda laboratuvar personeline eğitimler vererek yetkin personellerin çalışmasını sağlamak,
  • Yıllık olarak belirlediğimiz kalite hedeflerini sürekli değerlendirmeler yaparak ulaşmaya çalışmak,
  • Müşterilerimizin öneri ve görüşlerini dikkate alarak ve sürekli olarak iyileştirmeler yaparak mükemmeliyetin kantiteye değil kaliteye bağlı olduğu ilkesiyle daha ileriye gitmek hedefimizdir.

Müşterilerimizden gelen olumsuz geri dönüşler için oluşturduğumuz şikayet yönetimi prosesini müşterilerimiz ile paylaşarak ve uygulayarak ivedi bir şekilde çözüm çalışmalarına başlanmakta, başlatılan faaliyetler proses üzerinden adım adım müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

Test ve Deney Laboratuvarlarımız

Ankara Sincan ASO 2. ve 3. OSB ‘de bulunan ASTOR A.Ş. Test laboratuvarımızda yağlı tip dağıtım transformatörleri, kuru tip dağıtım transformatörleri ve güç transformatörleri için kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç IEC, IEEE standartlarına, yerli ve yabancı müşteri şartnamelerine göre istenen tüm testler uygulanabilmektedir.

HVL-1 ve HVL-2 test laboratuvarlarımız ortak 2200 m² test alanı ve 1000MVA 800kV kapasitesiyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük test laboratuvarıdır.

Transformatör testleri için HVL-1 ve HVL-2 laboratuvarlarımızın yanı sıra OG-1, OG-2, OG-3, OG-4 laboratuvarları da bulunmaktadır.

Laboratuvarımızda transformatör izolasyon yağlarının deneyleri ve gaz analizi için Kimya laboratuvarı, Prefabrik transformatör merkezi ekipmanları için OG Anahtarlama ürünleri laboratuvarı bulunmaktadır.

Kapat