Güç Transformatörleri

Kullanım amaçlarına göre güç transformatörleri 4 ana gruba ayrılabilir;

  • Generatör (step-up) transformatörleri:

Elektrik üretim santrallerinin genellikle 6,3 kV-36 kV arası generatör çıkışlarına bağlanarak, yüksek gerilim sargısı tarafından iletim hatlarına bağlanırlar.

  • Şebeke transformatörleri

Genellikle trafo merkezlerinde indirici olarak kullanılırlar

  • Endüstri transformatörleri

Sanayi tesislerinde indirici olarak görev yaparlar

  • Özel transformatörler

Fırın transformatörleri, fırın reaktörleri, seri- şönt reaktörler, akım doğrultucular, faz kaydırıcı transformatörler olarak ayrılabilirler.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Astor transformatör bünyesinde , kendi alanında deneyimli personelleri ile 5 MVA-150 MVA, 36 kV-300 kV arası kapasite de güç transformatörü üretimi yapılmaktadır.