Test

ASTOR A.Ş Test Laboratuvarı TS EN 17025 standardına göre 2013 yılında akredite olmuştur. Test laboratuvarımızdayağlı dağıtım transformatörleri, kuru tip dağıtım transformatörleri ve güç transformatörleri için kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç IEC ve TSE standartlarında istenen tüm testler uygulanabilmektedir.

Sistemlerimiz:

  1. 150 MVA güç ve en yüksek işletme gerilimi 220 kV‘a kadar olan transformatörlerin test alanı.

  2. 30MVA’ya kadar en yüksek işletim gerilimi 36kV’a kadar olan transformatörlerin test alanı.

Transformatör Rutin Testleri:

Üretilen her transformatör için yapılan testlerdir.

Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü (TTR deneyi)

Sargı Direncinin Ölçülmesi

Ayrı kaynaklı a.a. dayanım gerilimi deneyi (Uygulanan gerilim deneyi)

Endüklenmiş a.a gerilim deneyi (Endüklenen gerilim deneyi)

Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi

Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi

Kapasite ve tan ∂ ölçümü

DC yalıtım direncinin ölçümü

Transformatör Tip Testleri:

Müşterinin isteğine göre aynı özellikteki trafoya yapılan testlerdir.

Gürültü (ses seviyesi) ölçümü

Yıldırım darbe deneyi

Sıcaklık artış deneyi

Fanlı soğutma veya sıvı pompa sistemi var ise, fan veya sıvı pompa kayıpları ölçümü

Transformatör Özel testleri:

Müşterinin isteiğine göre yapılan testlerdir.

Boşta akım ve harmonik bileşenleri ölçümü

Sıfır bileşen empedansı ölçümü

Kısmi deşarj ölçümü

Yalıtım Sıvıları – Güç Frekansında Delinme Gerilimi Tayini (Yağ dielektrik dayanım ölçümü)

Yükte kademe değiştirici testleri

Koruma, alarm ve kumanda donanımının fonksiyon ve izolasyon testleri

İzalatör Testleri:

Transformatörlerde kullanılan izolatörlerin rutin ve tip testleri;

Kuruda ve Yaşta Güç Frekansı Gerilim Dayanım Deneyi

Sıcaklık Artış Deneyi

Isıl Kısa Süreli Akıma Dayanımın Doğrulanması

Konsol Yük Dayanım Deneyi

Boyutların Doğrulanması

Kısmi Boşalma Deneyi