AR-GE

Ar-Ge çalışmalarına 2006 yılında başlayan firmamız, TÜBİTAK destekli ilk projesine 2009 yılında başlayarak Ar-Ge çalışmalarını sistematik bir biçimde devam etmiştir. 2016 yılında Ar-Ge merkezi belgesi alan ASTOR, “Ar-Ge Merkezli Büyüme” stratejisi kapsamında tüm çalışmalarının merkezine Ar-Ge’yi yerleştirerek çok önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bu kapsamda;

TÜBİTAK destekli 17 adet başarı ile tamamlanan,

TÜBİTAK destek başvurusu yapılan 3 adet hakem aşamasında olan,

Ar-Ge Merkezi kapsamında 12 adet başarı ile tamamlanan,

Ar-Ge Merkezi kapsamında 10 adet devam eden Ar-Ge projesi ile firmamız çalışmalarında devam etmektedir.

TUBİTAK destek programları kapsamında 1501, 1505 ve 1601 programlarını başarı ile tamamlayan firmamız, diğer destek programları konusunda çalışmalarını çeşitlendirmeyi hedeflemiştir.

Kullandığı çizim, analiz ve firmamıza ait özgün hesaplama programları ile Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen prototip ürünlerin sertifikasyonları tamamlanarak imalat süreçlerine dahil edilmektedir.

Ar-Ge merkezi kapsamında 47 Ar-Ge Araştırmacı, 13 Ar-Ge Teknisyen ve 6 Ar-Ge Destek Personeli ile toplamda 66 personel bulunan ASTOR, özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik ederek konusunda yetkin personel altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Temel bilimler alanında gelişmelerin öneminin bilinciyle kimya bölümü mezunu personelin yüksek lisans yapması teşvik edilerek Ar-Ge merkezi çalışmaları devam etmektedir. 

Cigre gibi önemli uluslararası üyelikleri ile teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden firmamız, yayın, bildiri ve sempozyumlara katılım sağlayarak bilgi birikimini geliştirmektedir. 

Patent ve faydalı model başvuruları ile fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda önemli çalışmalar yapılarak bu konuda Ar-Ge merkezi personeli teşvik edilmektedir.

ASTOR Ar-Ge Merkezi, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ülkemizin çok önemli üniversiteleri ve üniversite öğretim üyeleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

ASO 54.Yıl Ödülleri kapsamında “2017 yılı Ar-Ge Merkezi” ödülünü Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan ASTOR, 2018 yılı için Ar-Ge merkezi hedeflerini yükseltmiştir.