AR-GE

Ar-Ge çalışmalarına 2006 yılında başlayan firmamız, TÜBİTAK destekli ilk projesine 2009 yılında başlayarak Ar-Ge çalışmalarını sistematik bir biçimde devam etmiştir. 2016 yılında Ar-Ge merkezi belgesi alan ASTOR, “Ar-Ge Merkezli Büyüme” stratejisi kapsamında tüm çalışmalarının merkezine Ar-Ge’yi yerleştirerek çok önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bu kapsamda;

TÜBİTAK destekli 17 adet başarı ile tamamlanan,

TÜBİTAK destek başvurusu yapılan 3 adet hakem aşamasında olan,

Ar-Ge Merkezi kapsamında 12 adet başarı ile tamamlanan,

Ar-Ge Merkezi kapsamında 10 adet devam eden Ar-Ge projesi ile firmamız çalışmalarında devam etmektedir.

TUBİTAK destek programları kapsamında 1501, 1505 ve 1601 programlarını başarı ile tamamlayan firmamız, diğer destek programları konusunda çalışmalarını çeşitlendirmeyi hedeflemiştir.

Kullandığı çizim, analiz ve firmamıza ait özgün hesaplama programları ile Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen prototip ürünlerin sertifikasyonları tamamlanarak imalat süreçlerine dahil edilmektedir.

Ar-Ge merkezi kapsamında 47 Ar-Ge Araştırmacı, 13 Ar-Ge Teknisyen ve 6 Ar-Ge Destek Personeli ile toplamda 66 personel bulunan ASTOR, özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik ederek konusunda yetkin personel altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Temel bilimler alanında gelişmelerin öneminin bilinciyle kimya bölümü mezunu personelin yüksek lisans yapması teşvik edilerek Ar-Ge merkezi çalışmaları devam etmektedir. 

Cigre gibi önemli uluslararası üyelikleri ile teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden firmamız, yayın, bildiri ve sempozyumlara katılım sağlayarak bilgi birikimini geliştirmektedir. 

Patent ve faydalı model başvuruları ile fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda önemli çalışmalar yapılarak bu konuda Ar-Ge merkezi personeli teşvik edilmektedir.

ASTOR Ar-Ge Merkezi, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ülkemizin çok önemli üniversiteleri ve üniversite öğretim üyeleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

ASO 54.Yıl Ödülleri kapsamında “2017 yılı Ar-Ge Merkezi” ödülünü Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan ASTOR, 2018 yılı için Ar-Ge merkezi hedeflerini yükseltmiştir.

 

 

Akreditasyon ve Kalite

Laboratuvarımız 2013 yılında ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş ve ISO/IEC 17025 kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirerek yönetilmektedir.

ISO 14001 standardına göre Laboratuvarımız çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yönetilmekte ve laboratuvarımız içerisinde kullanılan bilgi yönetim sisteminin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ISO 27001 standardına göre yönetilmektedir.

Kalite politikamız;

  • Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu test ve deneyleri yetkin olarakyerine getirmek,
  • Test ve Deney faaliyetlerimizde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan güncel standart metotların kullanımı ile güvenilir sonuçlar elde etmek,
  • Doğruluk, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uymak,
  • Laboratuvar kalite yönetim sistemimizi olumsuz etkileyecek, güveni azaltacak riskleri sürekli olarak değerlendirerek ortadan kaldırma ya da risk seviyelerini azaltma çalışmaları yapmak,
  • Kalite yönetim sistemi ve teknik konularda laboratuvar personeline eğitimler vererek yetkin personellerin çalışmasını sağlamak,
  • Yıllık olarak belirlediğimiz kalite hedeflerini sürekli değerlendirmeler yaparak ulaşmaya çalışmak,
  • Müşterilerimizin öneri ve görüşlerini dikkate alarak ve sürekli olarak iyileştirmeler yaparak mükemmeliyetin kantiteye değil kaliteye bağlı olduğu ilkesiyle daha ileriye gitmek hedefimizdir.

 

Müşterilerimizden gelen olumsuz geri dönüşler için oluşturduğumuz şikayet yönetimi prosesini müşterilerimiz ile paylaşarak ve uygulayarak ivedi bir şekilde çözüm çalışmalarına başlanmakta, başlatılan faaliyetler proses üzerinden adım adım müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

Test ve Deney Laboratuvarlarımız

Ankara Sincan ASO 2. ve 3. OSB ‘de bulunan ASTOR A.Ş. Test laboratuvarımızda yağlı tip dağıtım transformatörleri, kuru tip dağıtım transformatörleri ve güç transformatörleri için kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç IEC, IEEE standartlarına, yerli ve yabancı müşteri şartnamelerine göre istenen tüm testler uygulanabilmektedir.

HVL-1 ve HVL-2 test laboratuvarlarımız ortak 2200 m² test alanı ve 1000MVA 800kV kapasitesiyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük test laboratuvarıdır.

Transformatör testleri için HVL-1 ve HVL-2 laboratuvarlarımızın yanı sıra OG-1, OG-2, OG-3, OG-4 laboratuvarları da bulunmaktadır.

Laboratuvarımızda transformatör izolasyon yağlarının deneyleri ve gaz analizi için Kimya laboratuvarı, Prefabrik transformatör merkezi ekipmanları içinOG Anahtarlama ürünleri laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Laboratuvarlarımız

HVL-1 ve HVL-2 LABORATUVARLARI

Her iki laboratuvarımızda ayrı ayrı 500MVA 400kVtest ölçüm kapasitesiyle test yapılabilmekte ve aynı zamanda paralel çalışarak 1000MVA 800kV kapasitesine ulaşarak test işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Test faaliyeti sırasında numunenin elektromanyetik dalgalardan, ses ve çevresel koşullardan etkilenmemesi amacıyla test alanı tamamen faraday kafesiyle kapatılmıştır.

Test alanının yerleri izolasyon sağlamak, kimyasal maddelere karşı direncinin yüksek olması, sürtünmeye aşınmaya, korozif ortama dayanıklı olması, yüzeyinin kir tutmaması, kolay temizlenebilmesi ve ayrıca test numunelerini getiren yastığın rahat hareket edebilmesi amacıyla epoksi reçineyle kaplanmıştır.

                                                       HVL-1 ve HVL-2 Test Alanları

 

 

- 750kV 4,5 A Seri Rezonans sistemi (HVL2 ile ortak)

-2200kV HIGHVOLT marka
Yıldırım darbe jeneratörü
(HVL-2 ile ortak)

-3MVA gücünde 50Hz-200Hz aralığında Konvertör sistemi

-5MVA gerilim düzenleyici transformatör

-200kV 4000A HIGHVOLT Marka
 hassas 3 faz ölçüm sistemi

-2200 m² alanında 24 metre yüksekliğinde test alanı
(HVL-2 ile ortak)

                                 HVL-1 Laboratuvarı

 

- 750kV 4,5 A Seri Rezonans sistemi (HVL1 ile ortak)

-2200kV HIGHVOLT marka
Yıldırım darbe jeneratörü
(HVL-1 ile ortak)

-3MVA gücünde 50Hz-200Hz aralığında Konvertör sistemi

-5MVA gerilim düzenleyici transformatör

-200kV 4000A HIGHVOLT Marka
 hassas 3 faz ölçüm sistemi

-2200 m² alanında 24 metre yüksekliğinde test alanı
(HVL-1 ile ortak)

 

                                        HVL-2 Laboratuvarı

 

TEST ADI

TEST METODU
(Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Sargı Direncinin Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.2
lEC 60076-1 Madde 11.2
lEEE Std. C57.12.90 Madde 5
TS EN 60076-11 Madde 14.2.1
lEC 60076-11 Madde 14.2.1

Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.3

lEC 60076-1 Madde 11.3

lEEE Std. C57.12.90 Madde 6 – 7

TS EN 60076-11 Madde 14.2.2

lEC 60076-11 Madde 14.2.2

Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.4

lEC 60076-1 Madde 11.4

lEEE Std. C57.12.90 Madde 9

TS EN 60076-11 Madde 14.2.3

lEC 60076-11 Madde 14.2.3

Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.5

lEC 60076-1 Madde 11.5

lEEE Std. C57.12.90 Madde 8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.4

lEC 60076-11 Madde 14.2.4

Uygulanan Gerilim Testi (AV)

TS EN 60076-3 Madde 10

lEC 60076-3 Madde 10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 10.6

TS EN 60076-11 Madde 14.2.5

lEC 60076-11 Madde 14.2.5

Endüklenen Gerilim Testi (IVW ve IVPD)

TS EN 60076-3 Madde 11

lEC 60076-3 Madde 11

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.7

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.6

lEC 60076-11 Madde 14.2.6

Ses Seviyesinin Belirlenmesi

TS EN 60076-10

lEC 60076-10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.4.2

lEC 60076-11 Madde 14.4.2

Yalıtım Direnci Ölçümü

IEEE Std C57.12.90 Madde 10.11

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.h

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.h

Üç Fazlı Transformatörlerde Sıfır Bileşen Empedansının / Empedanslarının Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.6

lEC 60076-1 Madde 11.6

IEEE Std. C57.12.90 Madde 9.5

Yalıtımın Güç Faktörü Ölçümü Deneyi

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.10

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.d

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.d

Sıcaklık Artış Deneyi

TS EN 60076-2 lEC 60076-2

TS EN 60076-11 Madde 14.3.2

lEC 60076-11 Madde 14.3.2

Kısmi Boşalmanın Ölçülmesi

TS EN 60076-3 11.3

lEC 60076-3 11.3

TS EN 60076-11 Madde 14.2.7

IEC 60076-11 Madde 14.2.7

IEEE Std. C57. 2.90 Madde 10.9

Yıldırım Darbe Deneyleri

IEC 60076-3 Madde 13

TS EN 60076-3 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.3.1

IEC 60076-11 Madde 14.3.1

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.3

Boştaki Akımın Harmoniklerinin Ölçülmesi

TS 267 EN 60076-1:1998 Madde 10.6 (İptal Standart)

IEC 60076-1:2000 Madde 10.6 (İptal Standart)

Yükte Kademe Değiştiriciler Üzerindeki Deneyler - Çalışma Deneyi

TS EN 60076-1 Madde 11.7

IEC 60076-1 Madde 11.7

Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Basınç Altında Sızıntı Deneyi (Sızdırmazlık Deneyi)

TS EN 60076-1 Madde 11.8

IEC 60076-1 Madde 11.8

Hat Bağlantı Ucu a.a. Gerilim Dayanım Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 12 IEC 60076-3 Madde 12

Frekans Tepkisinin Ölçümü

TS EN 60076-18 IEC 60076-18

Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.12 IEC 60076-1 Madde 11.12

Anahtarlama Darbe Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 14

IEC 60076-3 Madde 14

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.2

Kazan Ömür Deneyi

TS EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

TS EN 50588-1 EN 50588-1

Kaplama (Boya) Kalınlıklarının Ölçülmesi

TS EN ISO 2178

EN ISO 2178

TS EN ISO 2808

EN ISO 2808

OG-1 LABORATUVARI

154kV 100MVA test ölçüm kapasiteliOG-1 laboratuvarı,orta güç transformatörü testlerinin yapıldığı alandır.

Test faaliyeti sırasında numunenin elektromanyetik dalgalardan, ses ve çevresel koşullardan etkilenmemesi amacıyla test alanı tamamen faraday kafesiyle kapatılmıştır.

Test alanının yerleri izolasyon sağlamak, kimyasal maddelere direncinin yüksek olması, sürtünmeye aşınmaya,korozif ortama dayanıklı olması, yüzeyinin kir tutmaması, kolay temizlenebilmesi ve ayrıca test numunelerini getiren yastığın rahat hareket edebilmesi amacıyla epoksi reçineyle kaplanmıştır.

- 154kV 100MVA
 test ölçüm kapasiteli

-350kV 3A Seri rezonans sistemi

-1600kV Dr.Strauss marka
Yıldırım darbe sistemi

-600kVA Frekans konvertörü
 50-60-150-200Hz

-1500A 70kV Yokogawa Ölçüm sistemi

-252 m² alanında 11 metre yüksekliğinde
Faraday kafeslitest alanı


 

OG-1 Laboratuvarı

 

 

TEST ADI

TEST METODU
(Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Sargı Direncinin Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.2
lEC 60076-1 Madde 11.2
lEEE Std. C57.12.90 Madde 5
TS EN 60076-11 Madde 14.2.1
lEC 60076-11 Madde 14.2.1

Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.3

lEC 60076-1 Madde 11.3

lEEE Std. C57.12.90 Madde 6 – 7

TS EN 60076-11 Madde 14.2.2

lEC 60076-11 Madde 14.2.2

Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.4

lEC 60076-1 Madde 11.4

lEEE Std. C57.12.90 Madde 9

TS EN 60076-11 Madde 14.2.3

lEC 60076-11 Madde 14.2.3

Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.5

lEC 60076-1 Madde 11.5

lEEE Std. C57.12.90 Madde 8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.4

lEC 60076-11 Madde 14.2.4

Uygulanan Gerilim Testi (AV)

TS EN 60076-3 Madde 10

lEC 60076-3 Madde 10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 10.6

TS EN 60076-11 Madde 14.2.5

lEC 60076-11 Madde 14.2.5

Endüklenen Gerilim Testi (IVW ve IVPD)

TS EN 60076-3 Madde 11

lEC 60076-3 Madde 11

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.7

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.6

lEC 60076-11 Madde 14.2.6

Ses Seviyesinin Belirlenmesi

TS EN 60076-10

lEC 60076-10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.4.2

lEC 60076-11 Madde 14.4.2

Yalıtım Direnci Ölçümü

IEEE Std C57.12.90 Madde 10.11

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.h

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.h

Üç Fazlı Transformatörlerde Sıfır Bileşen Empedansının / Empedanslarının Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.6

lEC 60076-1 Madde 11.6

IEEE Std. C57.12.90 Madde 9.5

Yalıtımın Güç Faktörü Ölçümü Deneyi

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.10

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.d

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.d

Sıcaklık Artış Deneyi

TS EN 60076-2 lEC 60076-2

TS EN 60076-11 Madde 14.3.2

lEC 60076-11 Madde 14.3.2

Kısmi Boşalmanın Ölçülmesi

TS EN 60076-3 11.3

lEC 60076-3 11.3

TS EN 60076-11 Madde 14.2.7

IEC 60076-11 Madde 14.2.7

IEEE Std. C57. 2.90 Madde 10.9

Yıldırım Darbe Deneyleri

IEC 60076-3 Madde 13

TS EN 60076-3 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.3.1

IEC 60076-11 Madde 14.3.1

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.3

Boştaki Akımın Harmoniklerinin Ölçülmesi

TS 267 EN 60076-1:1998 Madde 10.6 (İptal Standart)

IEC 60076-1:2000 Madde 10.6 (İptal Standart)

Yükte Kademe Değiştiriciler Üzerindeki Deneyler - Çalışma Deneyi

TS EN 60076-1 Madde 11.7

IEC 60076-1 Madde 11.7

Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Basınç Altında Sızıntı Deneyi (Sızdırmazlık Deneyi)

TS EN 60076-1 Madde 11.8

IEC 60076-1 Madde 11.8

Hat Bağlantı Ucu a.a. Gerilim Dayanım Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 12 IEC 60076-3 Madde 12

Frekans Tepkisinin Ölçümü

TS EN 60076-18 IEC 60076-18

Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.12 IEC 60076-1 Madde 11.12

Anahtarlama Darbe Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 14

IEC 60076-3 Madde 14

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.2

Kaplama (Boya) Kalınlıklarının Ölçülmesi

TS EN ISO 2178

EN ISO 2178

TS EN ISO 2808

EN ISO 2808

Kazan Ömür Deneyi

TS EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

TS EN 50588-1 EN 50588-1

OG-2 LABORATUVARI

33kV 5MVA test ölçüm kapasiteliOG-2 laboratuvarı,Kuru tip transformatörü testlerinin yapıldığı alandır.

Test faaliyeti sırasında numunenin elektromanyetik dalgalardan, ses ve çevresel koşullardan etkilenmemesi amacıyla test alanı tamamen faraday kafesiyle kapatılmıştır.

Test alanının yerleri izolasyon sağlamak, kimyasal maddelere direncinin yüksek olması, sürtünmeye aşınmaya, korozif ortama dayanıklı olması, yüzeyinin kir tutmaması, kolay temizlenebilmesi ve ayrıca test numunelerini getiren yastığın rahat hareket edebilmesi amacıyla epoksi reçineyle kaplanmıştır.

 

-12kV 1000A HIGHVOLT Marka Ölçüm sistemi

-100kV 500mA Uygulanan Gerilim Sistemi

-160kVA 50-150-200Hz
 Frekans konvertörü

-84 m² alanında 5 metre yüksekliğinde
 Faraday Kafesli test alanı

 

 

TEST ADI

TEST METODU
(Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Sargı Direncinin Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.2
lEC 60076-1 Madde 11.2
lEEE Std. C57.12.90 Madde 5
TS EN 60076-11 Madde 14.2.1
lEC 60076-11 Madde 14.2.1

Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.3

lEC 60076-1 Madde 11.3

lEEE Std. C57.12.90 Madde 6 – 7

TS EN 60076-11 Madde 14.2.2

lEC 60076-11 Madde 14.2.2

Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.4

lEC 60076-1 Madde 11.4

lEEE Std. C57.12.90 Madde 9

TS EN 60076-11 Madde 14.2.3

lEC 60076-11 Madde 14.2.3

Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.5

lEC 60076-1 Madde 11.5

lEEE Std. C57.12.90 Madde 8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.4

lEC 60076-11 Madde 14.2.4

Uygulanan Gerilim Testi (AV)

TS EN 60076-3 Madde 10

lEC 60076-3 Madde 10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 10.6

TS EN 60076-11 Madde 14.2.5

lEC 60076-11 Madde 14.2.5

Endüklenen Gerilim Testi (IVW ve IVPD)

TS EN 60076-3 Madde 11

lEC 60076-3 Madde 11

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.7

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.6

lEC 60076-11 Madde 14.2.6

Ses Seviyesinin Belirlenmesi

TS EN 60076-10

lEC 60076-10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 13

TS EN 60076-11 Madde 14.4.2

lEC 60076-11 Madde 14.4.2

Yalıtım Direnci Ölçümü

IEEE Std C57.12.90 Madde 10.11

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.h

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.h

Üç Fazlı Transformatörlerde Sıfır Bileşen Empedansının / Empedanslarının Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.6

lEC 60076-1 Madde 11.6

IEEE Std. C57.12.90 Madde 9.5

Yalıtımın Güç Faktörü Ölçümü Deneyi

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.10

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.d

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.d

Sıcaklık Artış Deneyi

TS EN 60076-2 lEC 60076-2

TS EN 60076-11 Madde 14.3.2

lEC 60076-11 Madde 14.3.2

Kısmi Boşalmanın Ölçülmesi

TS EN 60076-3 11.3

lEC 60076-3 11.3

TS EN 60076-11 Madde 14.2.7

IEC 60076-11 Madde 14.2.7

IEEE Std. C57. 2.90 Madde 10.9

Boştaki Akımın Harmoniklerinin Ölçülmesi

TS 267 EN 60076-1:1998 Madde 10.6 (İptal Standart)

IEC 60076-1:2000 Madde 10.6 (İptal Standart)

Hat Bağlantı Ucu a.a. Gerilim Dayanım Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 12 IEC 60076-3 Madde 12

Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.12 IEC 60076-1 Madde 11.12

Kaplama (Boya) Kalınlıklarının Ölçülmesi

TS EN ISO 2178

EN ISO 2178

TS EN ISO 2808

EN ISO 2808

Kazan Ömür Deneyi

TS EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

EN 50464-4:2007/A1 (İptal Standart)

TS EN 50588-1 EN 50588-1

OG-3 LABORATUVARI

33kV 5MVA ölçüm kapasiteli OG-3 laboratuvarı,dağıtım transformatörü testlerinin yapıldığı alandır.

Test alanının yerleri izolasyon sağlamak, kimyasal maddelere direncinin yüksek olması, sürtünmeye aşınmaya, korozif ortama dayanıklı olması, yüzeyinin kir tutmaması, kolay temizlenebilmesi ve ayrıca test numunelerini getiren yastığın rahat hareket edebilmesi amacıyla epoksi reçineyle kaplanmıştır.

-33kV 5MVA Test Ölçüm kapasiteli

-12kV 1000A HIGHVOLT Marka Ölçüm sistemi

-100kV 500mA Uygulanan Gerilim Sistemi

-160kVA 50-150-200Hz Frekans konvertörü

-221 m² alanında test alanı

  OG-3 Laboratuvarı

 

TEST ADI

TEST METODU
(Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metotlar)

Sargı Direncinin Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.2
lEC 60076-1 Madde 11.2
lEEE Std. C57.12.90 Madde 5
TS EN 60076-11 Madde 14.2.1
lEC 60076-11 Madde 14.2.1

Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.3

lEC 60076-1 Madde 11.3

lEEE Std. C57.12.90 Madde 6 – 7

TS EN 60076-11 Madde 14.2.2

lEC 60076-11 Madde 14.2.2

Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.4

lEC 60076-1 Madde 11.4

lEEE Std. C57.12.90 Madde 9

TS EN 60076-11 Madde 14.2.3

lEC 60076-11 Madde 14.2.3

Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi

TS EN 60076-1 Madde 11.5

lEC 60076-1 Madde 11.5

lEEE Std. C57.12.90 Madde 8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.4

lEC 60076-11 Madde 14.2.4

Uygulanan Gerilim Testi (AV)

TS EN 60076-3 Madde 10

lEC 60076-3 Madde 10

|EEE Std. C57.12.90 Madde 10.6

TS EN 60076-11 Madde 14.2.5

lEC 60076-11 Madde 14.2.5

Endüklenen Gerilim Testi (IVW ve IVPD)

TS EN 60076-3 Madde 11

lEC 60076-3 Madde 11

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.7

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.8

TS EN 60076-11 Madde 14.2.6

lEC 60076-11 Madde 14.2.6

Yalıtım Direnci Ölçümü

IEEE Std C57.12.90 Madde 10.11

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.h

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.b

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.h

Yalıtımın Güç Faktörü Ölçümü Deneyi

IEEE Std. C57.12.90 Madde 10.10

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.c

TS EN 60076-1 Madde 11.1.4.d

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.a

IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.c

IEC 60076-1 Madde 11.1.4.d

Boştaki Akımın Harmoniklerinin Ölçülmesi

TS 267 EN 60076-1:1998 Madde 10.6 (İptal Standart)

IEC 60076-1:2000 Madde 10.6 (İptal Standart)

Hat Bağlantı Ucu a.a. Gerilim Dayanım Deneyi

TS EN 60076-3 Madde 12 IEC 60076-3 Madde 12

Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü

TS EN 60076-1 Madde 11.12 IEC 60076-1 Madde 11.12

Kaplama (Boya) Kalınlıklarının Ölçülmesi

TS EN ISO 2178

EN ISO 2178

TS EN ISO 2808

EN ISO 2808

 

OG-4 LABORATUVARI

-TAMAMLANMA AŞAMASINDA

 

Kimya Laboratuvarı

ISO / IEC 17025 standartlarına göre akredite olan Kimya laboratuvarımızda Uluslararası ve ulusal standart veya şartnamelere göre (IEC, IEEE, ASTM, TSE, TEİAŞ, TEDAŞ) göre izolasyon yağlarının deneylerive çözünmüş gaz analizi yapılmaktadır.

Numuneler numune alma prosedürüne göre yetkili personel tarafından alınır. Numune kontaminasyona ve çevresel koşullardan etkilenmeden alanında uzman veyetkin personellerimiz tarafından deney işlemi gerçekleştirilir.

-İzolasyon yağı deneyleri ve

Çözünmüş gaz analizi

- Test / Deneyler sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve kontaminasyon oluşmaması için temiz ve hijyenik ortam

-Alanında uzman personeller

                                Kimya Laboratuvarı