POLİTİKALARIMIZ

Entegre Politikamız,

Enerji Sektöründe Elektriğin Üretimi ve İletimi İçin Gerekli Olan Güç, Yağlı ve Kuru Dağıtım Transformatörleri, Modüler Hücre ve Beton Köşk Üretimini Gelişen Teknolojiyi Yakından Takip Ederek Gerçekleştiren Firmamız, Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek, Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Yasal Şartlar Doğrultusunda Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

ASTOR TRANSFORMATÖR A.Ş faaliyetlerinde; TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak bilginin bütünlük, erişebilirlik ve gizlilik değerlerini dikkate alarak, çalışanlarının ve diğer tarafların bilgilerine hassasiyetle yaklaşmayı ve sistematik bir çalışma yapısı içerisinde bilgi varlıklarının güvenliğini güvence altına almayı;

Bu doğrultuda;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ASTOR TRANSFORMATÖR A.Ş nın bilgi varlıklarını korumayı,
  • İş süreçlerinin gerektiği şekilde istenen bilgiye erişebilirliği sürekli sağlamayı, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı,
  • Elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamlarda tutulan verilerin kritiklik düzeyine uygun olarak güvenliğini sağlamayı.
  • Çalışanların Bilgi Güvenliği konusunda farkındalığını sürekli artırmayı,
  • Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamayı.
  • Bilgi Güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Olarak belirlemiştir.

Enver GEÇGEL
Genel Müdür

Kapat