LABORATUVARLAR

Test Laboratuvarı

ASTOR A.Ş Test Laboratuvarı TS EN 17025 standardına göre 2013 yılında akredite olmuştur. Test laboratuvarımızdayağlı dağıtım transformatörleri, kuru tip dağıtım transformatörleri ve güç transformatörleri için kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç IEC ve TSE standartlarında istenen tüm testler uygulanabilmektedir.

Sistemlerimiz:
Test Laboratuvarı toplam 2200 metrekarelik alan ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük test laboratuvarıdır. 1000 MVA güç ve en yüksek işletme gerilimi 800 kV‘a kadar olan transformatörlerin testleri yapılabilmektedir.

Transformatör Rutin Testleri:
(Üretilen her transformatör için yapılan testlerdir.)


Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü (TTR deneyi)
Sargı Direncinin Ölçülmesi
Ayrı kaynaklı a.a. dayanım gerilimi deneyi (Uygulanan gerilim deneyi)
Endüklenmiş a.a gerilim deneyi (Endüklenen gerilim deneyi)
Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi
Kapasite ve tan ∂ ölçümü
DC yalıtım direncinin ölçümü

Transformatör Tip Testleri:
(Müşterinin isteğine göre aynı özellikteki trafoya yapılan testlerdir.)


Gürültü (ses seviyesi) ölçümü
Yıldırım darbe deneyi
Sıcaklık artış deneyi
Fanlı soğutma veya sıvı pompa sistemi var ise, fan veya sıvı pompa kayıpları ölçümü

Transformatör Özel testleri:
(Müşterinin isteiğine göre yapılan testlerdir.)


Boşta akım ve harmonik bileşenleri ölçümü
Sıfır bileşen empedansı ölçümü
Kısmi deşarj ölçümü
Yalıtım Sıvıları – Güç Frekansında Delinme Gerilimi Tayini (Yağ dielektrik dayanım ölçümü)
Yükte kademe değiştirici testleri
Koruma, alarm ve kumanda donanımının fonksiyon ve izolasyon testleri

İzolatör Testleri:
(İzolatör kullanılan transformatörler için yapılan testlerdir.)


Transformatörlerde kullanılan izolatörlerin rutin ve tip testleri;
Kuruda ve Yaşta Güç Frekansı Gerilim Dayanım Deneyi
Sıcaklık Artış Deneyi
Isıl Kısa Süreli Akıma Dayanımın Doğrulanması
Konsol Yük Dayanım Deneyi
Boyutların Doğrulanması
Kısmi Boşalma Deneyi

Kapat